top of page

Lezingencyclus
ZIN!

Lezingencyclus ZIN! bestaat uit drie interactieve lezingen, die gaan over goede zorg thuis of in een instelling.
 

De lezingen worden aangeboden door professionals in de zorg en zijn voor iedereen kosteloos toegankelijk.

Geïnteresseerden, mantelzorgers en collega’s uit de zorg zijn van harte welkom.
De lezingen worden aangeboden in Seniorenpartner de Wijngaerd,
Cyclaamstraat 2a te Made.

De lezing van 2019 heeft plaatsgevonden in maart.

De onderwerpen van de lezingencyclus in 2020 zijn nog niet bekend.

ZIN! is een initiatief van Cadens uitvaartzorg, Zinthiek en Seniorenpartner de Wijngaerd

Ad van Kuyck
Ad van Kuyck
Anton Braat
Charlotte Ruijtenberg

Download hier
het programmaboekje:

Aanmelden:

U bent succesvol aangemeld.

bottom of page