top of page

Het laatste afscheid moet een dag zijn die precies volgens wens verloopt.
Of het nu gaat om een ingetogen of een uitbundige ceremonie waarbij het leven gevierd wordt,

ik help u graag bij het realiseren van een persoonlijk en waardig afscheid.


 Wat te doen bij overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er plotseling veel op u af.
Het is belangrijk om te weten dat u eerst de tijd mag nemen om uw verdriet de ruimte te geven.
Misschien wilt u eerst mensen informeren of wachten op degenen die onderweg zijn.
Wanneer u er klaar voor bent, neemt u als eerste contact op met de huisarts.

De huisarts komt langs om het overlijden officieel vast te stellen.
U kunt mij dag en nacht bellen voor ondersteuning.
Wettelijk gezien mogen wij pas beginnen met de verzorging en eventueel vervoer van uw dierbare nadat de arts het overlijden officieel heeft vastgesteld.


Tijdens ons eerste telefoongesprek zal ik u vragen naar de persoonsgegevens en uw relatie tot de overledene.
We bespreken waar uw naaste opgebaard mag worden en of er familie is die wil helpen bij het wassen en kleden.
Is uw naaste in het ziekenhuis overleden, dan regelen we eerst het vervoer naar huis of naar het uitvaartcentrum.

Bij overlijden 's-nachts zorgen we in de eerste plaats voor de verzorging en eventuele overbrenging van uw naaste.
Het is fijn als u alvast de kleding klaar legt die uw naaste na de verzorging aan mag.
Omdat het bespreken van de uitvaart vaak een aantal uren in beslag neemt plannen we het gesprek later op de dag of een dag later indien gewenst. 
Zo kunt u proberen voor u zelf wat rust te pakken.
Tijdens het regelingsgesprek worden de volgende onderwerpen besproken en voor u gereserveerd:
Laatste verzorging en opbaring, crematie of begrafenis, kist of baar, rouwdrukwerk, rouwauto, locatie, invulling van de dag van de uitvaart.

 

Melden van een overlijden
Voor het melden van een overlijden mag u mij dag en nacht bellen op telefoonnummer 06-465 315 66

Ook wanneer u verzekerd bent kan ik de uitvaart voor u verzorgen.

U belt dan eerst met mij in plaats van met de verzekeraar.
Dit geldt zowel voor kapitaalverzekeringen (uitkering van een geldbedrag) als diensten-/naturaverzekeringen.
Cadens uitvaartzorg kan hiervoor de financiële afwikkeling verzorgen middels een akte van cessie waarin staat dat de opdrachtgever van de uitvaart ons machtigt om het uit te keren bedrag namens hen te mogen innen.

Het uitgekeerde bedrag brengen wij op de totaalkosten van de uitvaart in mindering.

U ontvangt hier van de verzekeraar altijd een schrijven van.

Stappenplan: Wat te doen na overlijden
Hieronder vindt u een stappenplan waarin alle zaken vermeld staan waar u aan moet denken rondom een overlijden.
 

Stap 1:    Waarschuw eerst de arts
 

Stap 2:    Leg de volgende documenten klaar: Identiteitsbewijs van de overledene, Verzekeringspolis (indien aanwezig), Wilsbeschikking /uitvaartwensenboekje (indien aanwezig)

Stap 3:    Bel Charlotte Ruijtenberg van Cadens uitvaartzorg: 06-465 315 566

Stap 4:    Denk er over na of u wilt helpen bij de verzorging en leg de kleding klaar (ondergoed, sokken, boven- en onderkleding,

                geen schoenen)

Stap 5:     Bepaal waar uw naaste opgebaard mag worden: thuis, uitvaartcentrum of 24-uurskamer.

 

Stap 6:     Kies tussen begraven of cremeren.

 

Cadens uitvaartzorg, een vertrouwd gezicht in de gemeente Drimmelen.

Met oprechte betrokkenheid sta ik dag en nacht voor u klaar om
in alle rust, ruimte en tijd een persoonlijk en waardig afscheid te realiseren.

Charlotte-Ruijtenberg-.png
Charlotte Ruijtenberg
uitvaartverzorger
bottom of page